Service hotline:

400-690-0636

Location:Home > CONTACT US > Contact Us

Add: 4F,6# Building,Jinguan Industrial Center,No.1076 Airport Avenue,Yubei District,Chongqing,China
Http://www.jihpump.net

E-mail: jihpump@163.com 

            sales@jihpump.com (foreign trade)

Tel: +86 23 67191257/67191258/67188262

Fax: +86 23 67191259

Jie Heng Alibaba shop

Sales representative and technical support

Southern China region (Chongqing, Yunnan, Guizhou, Guangdong, Guangxi)
Sales Manager: Ms.Long Ying      Cell phone:13983911636
                          Mr.Yang Dong     Cell phone:13983885830


East China region (Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Hubei)
Sales Manager: 
Ms.Wang Chunlin   Cell phone:13527580393

                          Mr.Su Meixiang    Cell phone: 13983836768


North China region (Beijing, Tianjin, Henan, Hebei, Shandong, Shanxi, Anhui, Hei Liao, Kyrgyzstan, Sichuan, northwest)
Sales Manager: Ms.Fan Chunhong    Cell phone:13983911609
                          Mr.Wu Ming              Cell phone:13983911656


Foreign trade: Ms.April Huang Cell phone:+86 15703016080

                       Ms.Lilian He      Cell phone:+86 18983834629


After sales service: Mr.Zuo       Cell phone:18983839873
Technical support: Mr.Tan      Cell phone:13983836768
Complaint proposal: Mr.Wei   Cell phone:13896187623

Working time

Winter: 08:30-12:00 13:00-17:30
Summer: 08:30-12:00 13:30-17:30

Public account information
Name: Chongqing Jieheng peristaltic pump Co., Ltd.
Bank: Agricultural Bank of China Chongqing branch of Yubei Kumho
Account number: 31-111101040005102

Tax information

Name: Chongqing JieHeng peristaltic pump Co., Ltd.
Tax number: 91500112790715720G
Address: 4F,6# Building,Jinguan Industrial Center,No.1076 Airport Avenue,Yubei District,Chongqing,China
Tel: 67191258
Bank: Agricultural Bank of China Chongqing branch of Yubei Kumho
Account number: 31-111101040005102

Leave a message